Nyhetsarkiv

Österleningarna är bra på att lämna in elprodukter

Fler men lättare elprodukter samlas in till återvinning och under förra året samlades nästan 140.000 ton in i Sverige. Simrishamns kommun hamnade på femte plats bland landets kommuner i Elkretsens statistik för insamlade mängder under 2015. Så här ser fördelningen ut för de olika insamlade produkterna i landet:

Bra insamlingssiffror för Simrishamn och Tomelilla kommuner

Elkretsen, som är producenternas nationella insamlingssystem, har i dagarna redovisat hur mycket elavfall som samlades in och återvanns under 2015. Vi kan glädjande konstatera att Simrishamns kommun är den femte bästa kommunen i Sverige i denna statistik. I Simrishamns kommun samlades in hela 27,88 kg per invånare! Även Tomelilla kommun har varit bra på att lämna in sitt elavfall. 19,48 kg per invånare samlades in här. 

I hela landet samlades det in nästan 140.000 ton elprodukter och batterier vilket ungefär motsvarar 14,01 kg per invånare. Det är visserligen en minskning i vikt jämfört med 2014 men antalet insamlade produkter fortsätter att öka. Äldre tyngre elprodukter som tjock-TV minskar medan antalet små elektronikprodukter har ökat med sex procent. Det är en stor vinst för miljön att återvinna elektronik. 

Läs mer om Elkretsen och insamlingsstatistiken <link www.el-kretsen.se _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">här</link>.

Var lämnar jag mitt elavfall?

Elprodukter och batterier är sådant som inte får kastas bland soporna. Det räknas som farligt avfall och måste tas omhand på särskilt sätt eftersom det är skadligt för miljön. Följande möjligheter finns för hushållen att lämna sitt elavfall:

  • Återvinningscentralerna
    Sysavs återvinningscentraler i Simrishamn, Tomelilla och Måsalycke. 
  • Samlaren
    I vissa butiker finns även insamlingsskåpet Samlaren som tar emot batterier, lampor och småelektronik. Finns för närvarande i ICA-butikerna i Borrby, Brösarp, Gärsnäs, Hammenhög och Tomelilla. 
  • Farligt Avfall-bilen 
    Farligt Avfall-bilen besöker vårt område två gånger om året och till den kan hushållen lämna sitt farliga avfall och elavfall upp till en microugns storlek. Vårens körschema hittar du här

Nästan inget farligt avfall i sopkärlen

När det görs kontroller på avfallet som kommer in via sopbilarna finns så gott som inget farligt avfall och elavfall bland soporna. Det är ytterligare ett bevis på att våra kunder är duktiga på att sortera ut sitt farliga avfall som inte hör hemma i sopkärlen!

Stort tack för era insatser!

Vi hoppas på fortsatt bra sortering även i fortsättningen. Glöm inte att besöka Farligt Avfall-bilen som kommer till Österlen under påskveckan.