Nyhetsarkiv

Ombyggnad av Simrishamns återvinningscentral

Tillfällig omledning av infarten under tiden 16-30 augusti då ombyggnadsarbeten pågår


Sysav kommer under två veckor att utföra ombyggnadsarbeten på återvinningscentralen i Simrishamn med start den 16 augusti. För att i så stor utsträckning som möjligt undvika köer under denna period leds infarten om i slutet på Fabriksgatan.

Ombyggnaden görs för att förbättra planlösningen och innebär när det är klart att trädgårdsavfall ska lämnas på nedre plan. Besökare som bara ska lämna trädgårdsavfall behöver då inte köra upp på övre plan. Schaktmassor som nu tas emot på nedre plan flyttas i sin tur upp på övre plan. Åtgärden innebär minskade köer och därmed minskad tomgångskörning av de bilar som ibland står i kö till återvinningscentralen.

Tänk på!
För att minska risken för köbildning under arbetet på återvinningscentralen leds bilarna om i en u-sväng till slutet på Fabriksgatan, följ skyltning på plats. Förhoppningen är att denna lösning ska göra att trafiken påverkas minimalt under ombyggnaden. Alla besökare uppmanas att visa hänsyn till varandra och att särskilt släppa fram lastbilar som ska svänga av mot nedre plan. Tack för visad hänsyn!