Nyhetsarkiv

Nytt rekord i sorterade förpackningar!

Återvunnen plast och pappersförpackningar ökar

Idag släppte Förpackningsinsamlingen (FTIAB) sin rapport om insamlade förpackningar under 2021. Glädjande nog kan vi konstatera att det aldrig återvunnits flera förpackningar i våra kommuner än under 2021. Mest ökar inte helt oväntat pappersförpackningar, idag återvinner varje innevånare drygt 24 kg pappersförpackningar per år vilket är en ökning med 12%. Även mängden återvunnen plast ökar med 8%, idag återvinns nästan 11 kg plastförpackningar per innevånare. Vi ser även mindre ökningar när det gäller metall och glas medan mängden tidningar fortsätter att minska vilket inte är helt oväntat då fler och fler läser sina nyheter på digitala plattformar.

Stort tack till alla er som kämpar för en bättre miljö och mindre sopor, ni gör ett fantastiskt jobb!! 

Hela statistiken finns här