Insamling av fallfrukt på återvinningscentralen

Mellan 15 augusti till 30 oktober kan du lämna fallfrukt separat på åvc.

Frukten återvinns och blir biogödsel och biogas. Tänk på att säckarna måste tömmas på plats och att frukten inte får vara blandad med trädgårdsavfall som grenar och löv.

Har du stora mängder frukt kan du kontakta ett musteri istället eller anmäla dig till Fruktförmedlingen.