Nyhetsarkiv

Inpasseringssystemet på Åvc förändrat

26 kostnadsfria besök på ÅVC

Den 3/3 har Sysav, Sydskånes Avfalls AB, infört begränsningar på antalet kostnadsfria besök på återvinningscentralerna. Antalet kostnadsfria besök har inskränkts till 26 besök per år.

Mera information om förändringarna hittar ni här