Nyhetsarkiv

Har du ett fritidsabonnemang och bor på landsbygden?

Då är det dags att börja använda det nya kärlet redan nu.

Under vecka 9 och 10 har kunder med fritidsabonnemang fått sitt avfall hämtat. Nästa tömning sker vecka 16 och 17 och för de som bor på landsbygden och i fritidsbyarna kommer det nya kärlet tömmas då istället.

Så för kunder som bor på landsbygden och i fritidsbyarna, och som har fått det nya delade 370-liters kärlet, var den senaste tömningen den sista med det gamla kärlet. Det är alltså dags att börja använda det nya kärlet redan nu och starta med matavfallssortering. 

De gamla kärlen kommer börja samlas in den 3 april och under några månader framåt.

Kunder med abonnemang på hämtning varannan vecka året runt får sina sista tömningar med gamla kärlet under vecka 12 och 13.


Läs mer om de nya kärlen och matavfallssortering på landsbygden här 


Vad händer i tätorterna?

Kunderna i tätorterna berörs inte alls av detta utan fortsätter använda sitt gröna restavfallskärl och bruna matavfallskärl precis som tidigare.