Glöm inte ditt körkort

Inpasseringssystem på samtliga åvc

 I vårt område finns 3 st återvinningscentraler där ni kan sortera ert avfall. Centralerna drivs av Sysav AB och för att komma in på centralen krävs att ni drar ert körkort i en terminal när ni kommer till området. Är ni inte svensk medborgare eller saknar körkort måste ni ansöka om ett kundkort hos Sysav, gå in och ansök om detta här. Du lämnar allt avfall kostnadsfritt

Är du företagare måste du ha ett kundkort och får därefter faktura för det du lämnar

 

Välkommen till återvinningscentralerna och tänk på att hålla avståndet, mera information finns på www.sysav.se