Nyhetsarkiv

Avfallsmängderna minskar för första gången på flera år

Österlenkommunerna minskade sina avfallsmängder förra året

Under flera år har mängden avfall som lämnas i sopkärlen och på återvinningscentralerna ökat men när vi avslutat 2017 kan vi glädjande nog se att mängderna minskar under förra året.

Under 2017  lämnades nära 600 ton mindre avfall på återvinningscentralerna samt som det kastats 261 ton färre i kärlen hos hushållen. Detta gör att våra kommunerna tar ett steg uppåt i avfallstrappan när man minskar sina avfallsmängder. Vi hoppas att vi tillsammans kan fortsätta göra våra kommuner ännu hållbarare och se avfallsmängderna minskar även 2018.


Gott nytt avfallsår önskar vi er alla!