Nyhetsarkiv

Avfallet minskar på Österlen

Mängden avfall i sopkärlen minskar med 300 ton 2018

För att skapa ett hållbarare samhälle är det viktigt att skapa mindre avfall och detta verkar de boende på Österlen anammat 2018. Mängden avfall som kastats i sopkärlen har minskats med 302 ton. Samtidigt fortsätter mängden sorterat matavfall att öka. 2018 har man sorterat ut nästan 2400 ton matavfall för utvinning av biogas och biogödsel.

Vi kan även notera samma trend på återvinningscentralerna under året. Under 2018 har mängden avfall på centralerna i Måsalycke, Tomelilla och Simrishamn minskat med en tiondel vilket innebär att man kastat 800 ton färre avfall.

Stort tack till alla som bidrag till ett grönare Österlen, kasta mindre och återvinn mera så går vi mot ett bättre samhälle!