Nyhetsarkiv

Återvinningsstationen i Nyhem tas bort

FTIAB har meddelat att man tvingas ta bort återvinningsstationen i Nyhem på grund av klagomål från de boende i området. Man har inte lyckats hitta en ny plats varför de boende i området hänvisas till stationerna i Baskemölla och Simrishamn.

Mera information på www.ftiab.se