Måsalycke avfallsanläggning

Sysavs avfallsanläggning på Måsalycke utanför S:t Olof tar emot avfall främst från företag och verksamheter.

På Måsalycke finns även en återvinningscentral för hushållens grovavfall och farliga avfall.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Sysavs kundtjänst, tel 040-635 18 00.

Läs gärna mer på Sysavs hemsida, www.sysav.se.

 

 

 

Information från Sysav

Aktuella öppettider