Renhållningsordningen

I Miljöbalken finns alla lagar som handlar om miljön samlade och de är till för att skydda både miljön och människors hälsa. Där beskrivs bland annat allmänna hänsynsregler och gränsvärden för utsläpp av olika ämnen. Enligt Miljöbalken har hushållen ansvar för att lämna ifrån sig sitt avfall och kommunen har ansvar för att transportera bort och behandla avfallet.

I renhållningsordningen finns mål, strategier och regler för hur avfallshanteringen ska fungera i Simrishamns och Tomelilla kommuner och hur vi ska arbeta för att minska avfallet.  

Renhållningsordningen består av en Avfallsplan med bilagor samt Föreskrifter om avfallshantering i Simrishamns och Tomelilla kommuner.

Ny renhållningsordning för 2016-2020

Den 1 juli 2016 trädde en ny renhållningsordning i kraft för våra kommuner som gäller under perioden 2016-2020. Renhållningsordningen har tagits fram i samarbete med Sysav och dess övriga delägarkommuner för att komma överens om gemensamma inriktningar för avfallshanteringen i vår region. Den nya renhållningsordningen antogs av kommunfullmäktige i Simrishamn 2016-05-30 och i Tomelilla 2016-06-13. En revidering av Föreskrifter om avfallshantering har därefter skett 2017-04-24.

Läs gällande renhållningsordning här: