Rekord för sorterat matavfall!

Återvunnet matavfall ökade med 300 ton under 2017

Införandet av sortering av matavfall även på landsbygden i vårt område har resulterat i rekord för mängden återvunnet matavfall. Under 2017 sorterade våra innevånare närmare 2300 ton matavfall vilket är en ökning med 300 ton mot 2016.

Vi sänder ett stort tack till alla er som hjälpt oss göra Österlen lite grönare genom att bidra till insamlingen. Glöm inte att använda era bruna påsar när ni skall städa ut julen ur kylskåpet. Er gamla skinkbit bidrar till utvinningen av biogas och biogödsel!