Avstängning Lilla Norregatan Simrishamn

Kunder på L Norregatan i Simrishamn måste sätta fram kärlen

På grund av ett arbete på Lilla Norregatan i Simrishamn måste vi kunderna på Lilla Norregatan 6-16 sätta fram sina kärl till Korsningen Yngve Östbergs väg, alternativ korsning Nisbethsgatan-Ågatan senast 6.00 torsdagar jämna veckor när tömning önskas.

Arbetet beräknas pågå de närmaste månaderna.