Driftstörningar

Här lägger vi fortlöpande upp information om eventuella driftstörningar som kan påverka hämtningen.


Sophämtning

Försenad sophämtning

Vintern försenar sophämtningen

Läs mer

Trädgårdsavfallshämtning

Inga driftstörningar registrerade

Slamtömning

Inga driftstörningar registrerade