Hämtningsveckor för fritidsabonnemang 2018

 

Vid hämtning udda veckor


vecka 1, 9, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 och 45


Vid hämtning jämna veckor


vecka 2, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 och 46