Vi har hand om avfallshämtningen

Ökrab ansvarar för renhållningen i Simrishamns och Tomelilla kommuner. Ragn-Sells har under många år utfört insamlingen av hushållsavfall och slamtömning hos oss på Österlen, men den 31 mars 2017 upphörde en del av deras uppdrag. Från och med den 1 april 2017 är det Reno Norden, med sina röda sopbilar, som samlar in hushållsavfallet i våra kommuner. Ragn-Sells fortsätter att sköta slamtömningen hos oss. 

I tätorterna sorteras matavfallet och restavfallet var för sig och läggs i separata kärl, ett brunt för matavfallet och ett grönt för restavfallet. På landsbygden och i fritidsbyarna har matavfallsinsamling införts den 1 april 2017. I dessa områden används 370-liters kärl som är indelade i två olika fack, ett för matavfall och ett för restavfall.

Avfallet hämtas med sopbilar som är indelade i två fack – ett fack för matavfallet och ett för det brännbara restavfallet. Matavfallet blir sedan till miljövänlig biogas och biogödsel, medan restavfallet ger el och fjärrvärme.

Under våren 2017 händer mycket nytt

Den 1 april 2017 infördes matavfallsinsamling hos alla kunder, dvs. även på landsbygden och i fritidsbyarna. Dessa kunder har fått ett 370-liters kärl som är indelat i två fack, ett för matavfall och ett för restavfall.

Kärlen har körts ut under våren, men ska inte tas i bruk förrän efter sista tömningen i mars. Från och med den 3 april är det de nya kärlen som kommer att tömmas. 

I de nya kärlen ligger även information och utrustning för sorteringen. Ta in detta material så snart du fått ditt kärl.

De gamla sopkärlen kommer att tas hem efter den 1 april och under några månader framåt. Låt kärlet stå väl synligt tills det blivit hämtat.

I tätorterna sker ingen förändring utan här fortsätter man som tidigare att använda separata kärl för matavfall och restavfall, dvs ett brunt kärl för matavfall och ett grönt för restavfall.

Läs mer om de nya kärlen här